Now showing items 1-1 of 1

  • Metsa lageraie tuvastamine Sentinel-2A satelliitpiltide põhjal 

    Õunas, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
    Antud lõputöö eesmärgiks on tuvastada metsaeraldised, kus on teostatud lageraie, ning hinnata nende pindalade määramise täpsust Sentinel-2A satelliitpiltidelt. Uurimiseks on valitud Riigi Metsamajandamise Keskuse (RMK) ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.