1.-1. nimetus 1-st

  • Lämmastiku bilanss põllukultuuride väetisekatses 2014-2016 

    Kond, Robert (Eesti Maaülikool, 2017)
    Toidu tootmise kasv ja progresseerumine, seeläbi suurenenud väetiste kasutamine, sellest tingitud keskkonnaalased mõjud ning põllumajanduslikus tootmises ressursside efektiivsuse parandamine on suur väljakutse. Kõrgete ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.