Now showing items 1-2 of 2

  • Muutused mulla mikrobiaalses biomassis sõltuvalt majandamisviisist 

    Undrits, Kaisa (2012)
    Mulla kvaliteedi hindamiseks kasutatakse mulla mikrobiaalse biomassi määramist. Mulla mikrobiaalne biomass koosneb bakteritest, seentest, aktinomütseedidest, vetikatest, algloomadest, nematoodidest ja mikroartropoodidest. ...
  • Väärtuslike põllumaade käsitlemine ruumilises planeerimises 

    Undrits, Kaisa (2014)
    Planeerimisseaduse kohaselt on maakonnaplaneeringu üheks ülesandeks väärtuslike põllumaade säilimist tagavate meetmete kavandamine ja üldplaneeringu üheks ülesandeks väärtuslike põllumaade määramine ning nende kaitse- ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.