1.-1. nimetus 1-st

  • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

    Tamm, Helari (2012)
    Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...