1.-1. nimetus 1-st

  • Olemasoleva lauda rekonstrueerimine versus uue lauda ehitus 

    Tamberg, Indrek (2014)
    Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli olemasoleva laudakompleksi rekonstrueerimiseks optimaalse lahenduse leidmine, läbi erinevate konstruktsiooni tüüpide analüüsi, sellele taotluseelarve koostamine, võrdlus uue ja ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.