1.-1. nimetus 1-st

  • Olemasoleva lauda rekonstrueerimine versus uue lauda ehitus 

    Tamberg, Indrek (2014)
    Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli olemasoleva laudakompleksi rekonstrueerimiseks optimaalse lahenduse leidmine, läbi erinevate konstruktsiooni tüüpide analüüsi, sellele taotluseelarve koostamine, võrdlus uue ja ...