1.-1. nimetus 1-st

  • Jaamamõisa paistiikide projekteerimine 

    Tagapere, Mikk (2013)
    Tartu linna Jaamamõisa linnaosa arendusena on koostatud detailplaneeringu eskiis, kuhu planeeritakse kortermajade vahel olevale haljasalale viis paistiiki. Käesoleva töö eesmärk on uurida planeeritavate paistiikide veebilanssi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.