1.-1. nimetus 1-st

  • Jaamamõisa paistiikide projekteerimine 

    Tagapere, Mikk (2013)
    Tartu linna Jaamamõisa linnaosa arendusena on koostatud detailplaneeringu eskiis, kuhu planeeritakse kortermajade vahel olevale haljasalale viis paistiiki. Käesoleva töö eesmärk on uurida planeeritavate paistiikide veebilanssi ...