Now showing items 1-3 of 3

 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Muldade liigtihenemine raskete masinate toimel 

  Saar, Erki (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida põllu reljeefsel tasapinnal liikuva põllutöömasina rehvi poolt tekitatud survet mullale, millega kaasneb tihenemine. Põllu ebatasasustest tingituna käsitleti rehvide survet kui ...
 • Töötajate rahulolu- ja motivatsiooniuuring OÜ Käpp Grupp näitel 

  Saar, Erki (2015)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada töörahulolu ja motivatsiooni tase OÜ-s Käpp Grupp, anda uurimustulemustele põhinedes tagasisidet ettevõttele tulemuste kohta ning teha soovitusi ettevõtte juhile töörahulolu ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.