1.-1. nimetus 1-st

  • Ökolinnaku planeerimine 

    Rahuelu, Kadi (2016)
    Antud magistritöö eesmärk on planeerida Tartu äärealale ökolinnak ning panna selles toimima võimalikult jätkusuutlikud süsteemid. Töö koostamise aluseks on võetud algmaterjalid, mille hulka kuuluvad BREEAM-i kvaliteedistandardid ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.