1.-1. nimetus 1-st

  • Ettepanekud OÜ Vara Saeveski kombiliini tootlikkuse tõstmiseks 

    Oja, Andreas (2016)
    Töö keskendub OÜ Vara Saeveski kombiliini seisakute põhjustele. Lisaks on töös võrreldud saeliini ja kombiliini märja materjali tootmismahtusid, mis annab ettekujutuse kui palju on uue liini kasutuselevõtt aidanud kaasa ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.