Now showing items 1-1 of 1

  • Kambja valla arengukava ja eelarve analüüs aastatel 2008-2013 

    Maata, Liisa (2014)
    Lõputöö eesmärgiks oli uurida Kambja valla arengukava ja eelarvet ning nende vahelist seotust. Töö teoreetilises osas on välja toodud arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise põhimõtted erinevate seaduste ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.