Now showing items 1-1 of 1

  • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 101-199) 

    Soplepmann, O.; Pung, J.; Pajo, Edmund; Puksow, L.; Lõoke, Victor; Palmberg; Rebane, Hans; Roots, Aleks.; Haug; Nogur, Rud.; Kuuse, Joh.; Einberg, Joh.; Mutt, V.; Kaalep, J.; Soodla, E.; Ernits, El.; Valk, Henny; Waldmann, E.; Maasik, Ed.; Paris, K.; Jõgi, Oswald; Kapsta, H.; Apfelbaum, E.; Assor, E.; Riedel, E.; Rosnikov, L.; Jõgi, Elmar; Saar, E.J.; Järv, J.; Pääsuke, A.; Assor, E.; Riedel, E.; Riisberg, Rich.; Palmberg; Meiu, Joh.; Martna, T.; Lugenberg, F.; Konrad, A.; Kikas, J.; Jaanson, J.; Loskit; Naha, V. (1922)
    Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1922, 1923, 1924. Kvartalite nr 101-199 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.