Now showing items 1-2 of 2

  • Kompensatsiooni määramine sundvõõrandamisel üldistes huvides 

    Laanmets, Grete (Eesti Maaülikool, 2017)
    Seoses tehnika arenguga ning rahvastiku suurenemisega on üldiste huvide rahuldamiseks vaja luua ja laiendada infrastruktuuriobjekte ning muid ehitisi, et tagada rahvastiku heaolu, ohutus ning majanduslik progress. Üldiste ...
  • NIMBY sündroom Tartu linna näitel: mitmene juhtumiuuring 

    Laanmets, Grete (2015)
    Töö eesmärgiks on anda hinnang NIMBY sündroomi mõjule ja esinemisele Tartu linnas. Lisaks kirjeldada, kuidas antud sündroom väljendub ning millised tegurid kohalike seas uute elamute rajamisel enim vastumeelsust põhjustavad. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.