Now showing items 1-1 of 1

  • Metsatulekahjude mõju õhu kvaliteedile 

    Aavik, Katrin (2013-06-05)
    Õhu kvaliteet on määratletav õhus sisalduvate saasteainete kontsentratsioonidega. Kui saasteained ületavad neile sätestatud piirnorme võib see põhjustada keskkonnale häiringuid. Sama oluline kui on hinnata inimtegevusega ...