1.-1. nimetus 1-st

  • Metsatulekahjude mõju õhu kvaliteedile 

    Aavik, Katrin (2013)
    Õhu kvaliteet on määratletav õhus sisalduvate saasteainete kontsentratsioonidega. Kui saasteained ületavad neile sätestatud piirnorme võib see põhjustada keskkonnale häiringuid. Sama oluline kui on hinnata inimtegevusega ...