Now showing items 1-1 of 1

  • Koordinaatgeomeetria arvutused Leica TS15 elektrontahhümeetri näitel 

    Leppsoo, Diana; Aasma, Aivar (2014-06-03)
    Antud töö eesmärk oli testida ja analüüsida Leica koordinaatgeomeetria võimalusi ning luua võimalikult konkreetne ja lihtsalt mõistetav juhend Leica koordinaatgeomeetria arvutustele. Juhendi loomise kasuks otsustati seetõttu, ...