1.-1. nimetus 1-st

  • Koordinaatgeomeetria arvutused Leica TS15 elektrontahhümeetri näitel 

    Leppsoo, Diana; Aasma, Aivar (2014)
    Antud töö eesmärk oli testida ja analüüsida Leica koordinaatgeomeetria võimalusi ning luua võimalikult konkreetne ja lihtsalt mõistetav juhend Leica koordinaatgeomeetria arvutustele. Juhendi loomise kasuks otsustati seetõttu, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.