Now showing items 3844-3863 of 4478

 • Teravilja ja rapsi müügiotsuste langetamine volatiilsetel turgudel Jõgeva ja Harju maakonna näitel 

  Maante, Martin (2014)
  Teravilja ja rapsi müügiotsuste ajastamine on oluline teema, mida käsitleda, kuna kõik Eesti põllumajandustootjad sõltuvad otseselt toidunisu ja rapsi börsihindade volatiilsest liikumisest. Käesoleva magistritöö eesmärk ...
 • Teravilja- ja rapsikasvatustalude tootmistegevuse energeetiline analüüs 

  Hänilane, Birgit (2012)
  Intensiivne põllumajandustootmine toob kaasa küll saagikuse kasvu, kuid omakorda põhjustab keskkonnasaastet läbi suuremate väetis- ja taimekaitsevahendite normide. Samuti on traditsiooniline künnipõhine harimine üks ...
 • Teraviljakasvataja konkurentsivõime hindamine OÜ Vao Põldur näitel 

  Jürgenson, Kaja (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva uurimustöö eesmärk on anda hinnang OÜ Vao Põlduri konkurentsivõimele, kasutades 2012-2015. aastate majandustulemusi. Magistritöö koostamisel kasutab autor võrdlusuuringut, võttes võrdlusesse FADN andmebaasis ...
 • Teraviljakasvatuse saagilõhe Eestis nisu näitel 

  Tuusis, Eva (Eesti Maaülikool, 2017)
  Maailma rahvastik ja toiduainete nõudlus kasvavad kiiremini kui suureneb põllukultuuride saagikus. Seega on väga palju tähelepanu pälvinud toidutootmise potentsiaali ja kasvu hindamise meetodid. Soovitakse vähendada lõhet ...
 • Teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimise projekt 600 hektarilisele talule 

  Rosenberg, Ragnar (2015)
  Käesolevas lõputöös on käsitletud Roosu talu teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimist. Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on kirjeldatud Roosu talu ning selle teravilja tootmist ja hetkel kasutuses olevaid ...
 • Teraviljakombainide koristuskulude analüüs 

  Järvamägi, Liis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud lõputöös käsitletakse teraviljakombainide koristuskulude suurust ja püütakse leida seda mõjutavaid tegureid. Töö eesmärgiks on määratleda kõigi valitud teraviljakombainide massi- ja pindalatootlikkused ning arvutada ...
 • Teraviljakoristustehnoloogiate valikukriteeriumite analüüs 

  Dreiling, Ervin (2014)
  Lõputöö eesmärgiks oli teha parima võimaliku teraviljakombaini valik konkreetsele Eesti teraviljatootjale. Selleks analüüsiti tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega, tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega ...
 • Teraviljakuivati elevaatori täitursiibri ajami automatiseerimine 

  Kurgpõld, Hannes (Eesti Maaülikool, 2017)
  Teraviljakuivati täitmine etteandekolusse toodava viljaga, kasutades algset täitursiibri juhtmehhanismi, on operaatorile ebaergonoomiline ning ajakulukas. Tulenevalt asjaolust, et kuivateid pakkuvate firmade lahendused ...
 • Teraviljakuivatite energiakasutus ja kuivatusprotsessi kontrollmõõtmiste metoodika 

  Liiva, Allan (2012)
  Töö eesmärgiks oli mõõta teraviljakuivatite tööd iseloomustavad parameetrid, arvutada energiakulu kuivati erinevates osades ning modelleerida võimalikult ökonoomne kuivatusrežiim. Teraviljakuivati energeetiliste kadude ...
 • Teraviljakülviku täiteseade haagise 2-PTS-4 baasil 

  Kuslap, Martin (2013)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli valmistada teraviljakülviku täiteseade. Täiteseade on mehhanism teraviljakülviku külvisekasti täitmiseks. Seadme ehituseks kasutati peamiselt olemasolevaid materjale ja seadmeid. Seadme alusraamiks ...
 • Teraviljakülviku valimine - alused ja mudel 

  Sepp, Ergo (2013)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada, millised on teraviljakülviku valikut mõjutavad tegurid, milliste seoste abil neid tegureid arvestada ja koostada külviku valiku mudel. Eesmärgi saavutamiseks püstitati rida ülesandeid. ...
 • Teraviljakülvikute valikumetoodika kirteeriumid 

  Kendaru, Tarvi (2014)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli leida valikukriteeriumid, mille järgi otsustatakse külviku soetamine majanditesse. Selleks tuli välja tuua iga külviku eripära ja mis tingimustes on sellega kõige mõistlikum tööd teha. ...
 • Teraviljamuljuri M-700 arendus 

  Särki, Janno (2015)
  Käesoleva tootearendusliku magistritöö eesmärgiks on välja selgitada teravilja muljumise vajalikkus. Parendada olemasoleva muljuri M-700 töökindlust ja kasutusmugavust uurides samal ajal olemasoleva muljuri tootlikkust. Töös ...
 • Teraviljasorteeri projekt 

  Karindi, Oliver (2014)
  Käesoleva magistritöö ülesandeks oli projekteerida teravilja sorteer, millega on lahendatud vilja jaotamine kahte suurusesse, tolmu eraldamine ning väikeste ja suurte lisandite eraldamine. Sorteeri toimivusnõueteks ...
 • Terikute püsivusaja uurimine välistreimisel 

  Riisalo, Ilmar (2015)
  Tööstuse arenedes otsitakse võimalusi lõiketöötlemise tootlikkuse suurendamiseks. Masintöötlusprotsesside korral on võimalik tootlikkuse suurendamiseks tõsta lõikekiirust ning parendada lõikeinstrumendi kulumiskindlust ...
 • Termilise töötluse parameetrite mõju veise ternespiima mikroobide üldarvule 

  Raja, Liina (2016)
  Piimatootmisel ühe kõrvalsaadusena tekkiv ternespiim on kollaka või pruunika värvusega. Seda joodetakse vasikatele esimeste elupäevade jooksul, mille tagajärjel tekib passiivne immuunsus. Bakalaureusetöös on kirjandusele ...
 • Termopaaride keevitusseade 

  Lember, Andri (2016)
  Lõputöö eesmärgiks oli projekteerida seadeldis termopaari juhtide keevitamiseks. Eesmärgi saavutamiseks analüüsiti olemasolevaid seadmeid ja koostati enda keevitusseadme lahendus. Töö aktuaalsuseks võib pidada asjaolu, ...
 • Termoplastide vaakumvormimise seade 

  Linde, Heimar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks on disainida ja konstrueerida seade termoplastide vormimiseks vaakumiga, mis võimaldaks vormida suurema formaadiga detaile, kui turul leiduvad alternatiivid. Seadme konstrueerimisel tekkinud ...
 • Termoplastplaadi painutuspingi eskiisprojekt 

  Tamm, Mehis (2015)
  Lõputöö eesmärgiks on projekteerida termoplastplaadi painutuspingi eskiisprojekt. Projekt on välja kujunenud SKV Instrument OÜ-le esitatud tellimustööst. Masina projekteerimisel tuli lähtuda tellija poolt ette antud ...
 • Termošoki ja eelidandamise mõju kartulisort Laura saagi kujunemisele 

  Mustonen, Erkki (2013)
  Kuna tänapäevases maailmas valitseb turgudel tugev konkurents ja rahvastiku nõudlus toidu järele aina kasvab, tekkib vajadus toota rohkem ja kvaliteetsemaid toitaineid. Kusjuures toidu kvaliteet sõltub tugevasti sellest, ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.