3379.-3398. nimetus 4101-st

 • Taga-Tikuta metsamajandamiskava ja Võrumaa metsade inventeerimise andmete analüüs 2014 aasta näitel 

  Raju, Ainar (2015)
  Selleks, et metsade majandamise kavandamine oleks jätkusuutlik tuleb metsi inventeerida perioodiliselt, et oleks maaüksuse tasemel võimalik koostada või aktualiseerida metsamajandamiskava. Metsamajandamiskavas planeeritakse ...
 • Tagussaare talu rehielamu ehitustehniline ekspertiis mittepurustavate 

  Kolnes, Heinrich (2012)
  Magistritöö eesmärgiks oli määrata Tagussaare talu hoone puitkonstruksioonide hetkeseisukord erinevate meetoditega ja teostada rekonstrueerimislahendus. Eesmärgi saavutamiseks jaotati töö alljärgnevateks etappideks: ...
 • Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile 

  Laanemets, Rainis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua veokile (eelkõige kaugsõiduautodele) tahavaatepeegli puhastuse ja kuivatamise süsteemi prototüüp. Töö käigus uuriti sarnaseid olemasolevaid lahendusi ja neile taotletud patente. ...
 • Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast 

  Miljukov, Esko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida tahhümeetri Spectra Precisioni automaatsuunamise täpsuse sõltuvust kaugusest ja prismast. Tehnika kiire arenguga on tahhümeetritele lisatud palju uusi tehnilisi lahendusi, mis ...
 • Tahhümeetrite prisma automaatjälgimis süsteemi täpsuse uuring 

  Haljend, Emil (Eesti Maaülikool, 2017)
  Enamus tänapäeval toodetud tahhümeetritel on sisse ehitatud automaatjälgimis süsteem (ATR), mis suudab jälitada prismat sinna kuhu ta liigub. On olemas palju erinevaid prismasid ja iga üks on teisest natukene erinev, mis ...
 • Tahvelarvuti ja e-lugeri ergonoomika 

  Tamm, Rauno (2012)
  Poelettidele tuleb iga päev uusi seadmeid, millest tarbijad veel kuulnud ei ole. Tahvelarvutid ja elugerid on järjest rohkem igapäevaelus kasutatavad seadmed ja sõnad. Antud seadmete populaarsus on tingitud e-raamatute ...
 • Taimede kasvu mõjutamise võimalused katusehaljastuses 

  Reitav, Tiiu (2015)
  Eestis on haljaskatuste kohta tehtud üksikuid uurimistöid, kuid nendest on selgunud, et paljudel haljastatud katustel esineb taimi laiguti ja hoonete omanikud ei tea, millist hooldust taimed vajavad. Seega vajab uurimist ...
 • Taimede roll kaasaja linnaruumis 

  Lillepea, Annely (2016)
  Aina kasvava linnastumise tagajärjel suurenevad kaasaja linnad ja seetõttu ka probleemid, mis mõjutavad elanike tervist ja heaolu. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja taimede roll ja mõju kaasaja linnaruumile ning ...
 • Taimede stressitundlikkuse sõltuvus näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest 

  Grosberg, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida taimede stressitundlikkuse sõltuvust näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest. Töös kasutatud taimed kasvatati Maaülikooli reguleerivates kliimakambrites või korjati Maaülikooli ...
 • Taimekaitsepritside valiku kriteeriumid 

  Jõesalu, Andres (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimekaitse on põllumajandustootmise juures tähtis valdkond. Sellest oleneb saagikus, millest omakorda ettevõtte majanduslik edukus. Pestitsiidide hinnad on kõrged ja seega on vaja saavutada nende maksimaalne toime. ...
 • Taimekaitsevahendite jäägid Eestis tarbitavates maasikates ja õuntes 

  Järvi, Sirli (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada milliseid taimekaitsevahendite jääke ning kui palju on leitud kodumaistes ja imporditud maasikates ja õuntes. Töö on kirjanduse põhine. Kasutatud on andmeid erinevatest ...
 • Taimekasvatuse alased uuringud Eestis 2017 

  Tupits, Ilme (toimetaja); Tamm, Sirje (toimetaja); Tamm, Ülle (toimetaja); Toe, Anu (toimetaja) (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017)
  Kogumik ilmus teaduskonverentsiks Taimekasvatus 2017. Autoriõigus kuulub Eesti Taimekasvatuse Instituudile ja Eesti Maaülikoolile, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning ...
 • Taimekasvatusega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja maksustatav tulu 

  Jõe, Kairi (2016)
  Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvorm on Eestis laialt levinud, olles peale osaühingut ja mittetulundusühingut arvukuselt kolmas ettevõtlusvorm. Teema aktuaalsus seisneb selles, et FIEde deklareeritud sissetulekud ...
 • Taimekasvatusettevõtete konkurentsivõime piirkondlik analüüs Eestis aastatel 2006-2012 

  Sülla, Timmo (2014)
  Jätkusuutliku arengu eelduseks on tugevate ja spetsialiseerunud regioonide kujunemine. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda hinnang Eesti erinevates piirkondades taimekasvatusega tegelevate ettevõtjate konkure ...
 • Taimekasvatustootmistüübi ettevõtete tehniline efektiivsus aastatel 2007-2011 

  Kallas, Sandra (2013)
  Käesolevas magistritöös on hinnatud Eesti teravilja ja õlikultuuridele spetsialiseerunud tootjate tehnilist efektiivsust ning neid mõjutavaid tegureid aastatel 2007–2011. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati viis ...
 • Taimelehe sisemise struktuuri piirangud taimede kohanemisvõimele ja edule Hawaii liikide näitel 

  Mauer, Karl Henry (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kliimamuutused on põhjus, miks taimedel tekib stress. Selleks, et stressi vältida, toimuvad taime rakkudes muutused. Antud töö võtab vaatluse alla Hawaii taimestiku anatoomilisfüsioloogilised seosed. Töö eesmärgiks oli ...
 • Taimepopulatsioonide taastamispraktika Euroopas 

  Väli, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimepopulatsioonide taastamispraktikaga tegeleb taastamisökoloogia, mille eesmärgiks on taastada ja säilitada ökosüsteemide tasakaalu ning aidata kaasa muutmaks neid jätkusuutlikeks. Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade ...
 • Taimetoitlus ja söödavad looduslikud taimed Eestis 

  Saar, Ingrid (Eesti Maaülikool, 2018)
  Arvatakse, et taimetoitlus on uus trend, kuid tegelikult ulatub selle algus kirjalikes allikates 6. sajandisse eKr. Töö eesmärgiks oli uurida taimetoitluse ajalugu ning välja selgitada taimetoitlaseks hakkamise peamised ...
 • Taimeturismi võimalused Raadi looduskaitsealal 

  Ojamets, Katri-Liis (2015)
  Käesolev lõputöö tutvustab taimeturismi võimalusi Raadi looduskaitsealal. Töö eesmärgiks on tutvustada turismi olemust, selle liike ja korraldamist looduskaitsealadel; botaanilist mitmekesisust Raadi looduskaitsealal ...
 • Taimkatte muutused Järvselja ürgmetsakvartali püsiproovialadel. 

  Jürisoo, Kristiina (2013)
  Ürgmetsi Eestis pole, küll aga leidub loodus- ja põlismetsi. Eesti esimene metsakaitseala loodi 1924. aastal Järvseljale. Algul võeti kaitse alla kvartali 226 lõunapoolne osa suurusega 12,8 ha, hiljem ka põhjapoolne osa. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.