Now showing items 3285-3285 of 3285

  • Zooplankton kui Eesti väikejärvede troofsuse indikaator 

    Juhanson, Kadri (2016-05-31)
    Zooplanktonit peetakse heaks troofsuse indikaatoriks, sest ta reageerib kii resti keskkonnamuutustele ja täitab olulist rolli toiduahelas. Bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida zooplanktoni dünaamikat eesti ...