3967.-3980. nimetus 3980-st

 • Walk in the cemetery 

  Reedi, Kärt (Eesti Maaülikool, 2018)
  Urban cemeteries are extremely interesting, historically influenced beautiful places, that are sometimes left unnoticed. This paper researches how to signify Raadi cemetery’s importance as a tourist destination in Tartu ...
 • Waterfront recreation area user behaviour analysis - case of Stroomi and Kopliranna beaches 

  Kiisküla, Pille-Riin (Eesti Maaülikool, 2018)
  The research is about the use patterns and preferences of a public waterfront recreation area in the example of Stroomi beach park in Tallinn, Estonia with aim is to study the use patterns among the different social and ...
 • Weed community trajectories in cereal and willow cultivations after termination of a willow short rotation coppice 

  Welc, M.; Lundkvist, A.; Nordh, N-E.; Verwijst, T. (2017)
  According to guidelines for willow short rotation coppice (SRC), weeding is needed during establishment, while weed populations which develop later under a well-established willow canopy do not require control. However, ...
 • Westwood Group OÜ Kuremaa saeveski tootmise analüüs 

  Eller, Ain (Eesti Maaülikool, 2018)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida Westwood Group Kuremaa saeveskis kuuse saepalkide lahtilõikamise protsessis rakendatud seadmete kasutamist ja leida võimalusi tootlikkuse tõstmiseks. Kitsakohtade leidmiseks uuritakse ...
 • Winter mortality of honey bee (Apis mellifera L.) colonies: reducing the impact of different factors 

  Toomemaa, Kalle (Eesti Maaülikool, 2016)
  Poor overwintering leading to the weakining and dying of honey bee colonies is a well known problem in beekeeping. The ectoparasitic mite Varroa destructor has been proved to be the leading cause of large colony losses. ...
 • Wood-Mizer Double Hard saelindi hooldus 

  Toom, Taavi (2014)
  Bakalaureusetöö uurib saelintide eluiga ja hooldamist terituse ajal ja saagimise käigus. Uurimisprobleem on tekkinud saagimise käigus, kui on olnud vajalik leida kulu lintide hooldamiseks ja uute ostmiseks. Arvutused ...
 • Work strain predictors in construction work 

  Roja, Z.; Kalkis, H.; Roja, I.; Zalkalns, J.; Sloka, B. (2017)
  The aim of this study was to predict the work strain indicators for construction workers and to work out measures for prevention of strain at work. Subjective and objective research methods were utilized in the research, ...
 • X Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Eesti Maaülikool, 2016)
  X Magistrantide teaduskonverents & I Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents Inimene ja tehnoloogiad. The 10th Master students conference & 1st International Master students conference Human and engineering 21.04.2016
 • XI Master Students Conference Human and Engineering 

  Eesti Maaülikool. Tehnikainstituut (Estonian University of Life Sciences Institute of Technology, 2017)
  Estonian University of Life Sciences Institute of Technology XI Master Students Conference 20.04.2017
 • Yeast as a production platform in biorefineries: conversion of agricultural residues into value-added products 

  Cristobal-Sarramian, A.; Atzmüller, D. (2018)
  In contrast to a petroleum - based economy, which relies on the unlimited presence of fossi l fuels, a biobased economy utilizes a broad spectrum of natural crops and biomass as raw substrates for the production of ...
 • Yellow line 

  Andla, Laura (2013)
  Töö on kujundusprojekti vormis ning valminud 2012/2013 õppeaastal lõputööna. Projektalaks on Tartu Kaubamaja ja Tartu Ülikooli raamatukogu vaheline ala. Projekti kujundusideed kirjeldavaks pealkirjaks on "Yellow line" ...
 • Yield and Fruit Quality of Some Selected Bramble (Rubus) Species 

  Vool, Ele (Eesti Maaülikool, 2009)
  Eestis on võrreldes 1990. aastate algusega marjakasvatajate arvukus oluliselt vähenenud. EMÜ majandusteadlaste poolt 2007. aastal korraldatud marjakasvatusalases uuringus toodi tootmispindade vähenemise peamiste põhjustena ...
 • The yield, height and content of protein of field peas (Pisum sativum L.) in Estonian agro-climatic conditions 

  Olle, Margit (2017)
  Pisum sativum L. is important protein crop in the world. The purpose of this investigation was to see whether pea varieties differ in their yield, height and content of protein. Another aim was to select the best varieties ...
 • Zooplankton kui Eesti väikejärvede troofsuse indikaator 

  Juhanson, Kadri (2016)
  Zooplanktonit peetakse heaks troofsuse indikaatoriks, sest ta reageerib kii resti keskkonnamuutustele ja täitab olulist rolli toiduahelas. Bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida zooplanktoni dünaamikat eesti ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.