Now showing items 4146-4165 of 5033

 • Taasiseseisvunud Eesti ajal (1991-2007) ehitatud puitkarkasselamute seisukord ja renoveerimise võimalused 

  Kütt, Mikk (Eesti Maaülikool, 2019)
  Taasiseseisvunud Eesti aja alguses alustasid paljud pered oma elamu ehitusega. Ehitati kättesaadavate materjalidega, omamata piisavaid teadmisi ehitusvaldkonnast. Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida taasiseseisvunud ...
 • Taastamise mõju rannaniitude taimestikule Silma looduskaitsealal 

  Raudkivi, Reelika (2012)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida Läänemaal asuva Silma looduskaitseala rannaniitude taimestiku taastamisjärgset arengut. Kuna rannaniitu kahjustab eelkõige roostiku areng, oli üheks põhiliseks uurimisküsimuseks, ...
 • Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas 

  Jürjestaust, Jan (2015)
  Eestis leiduvate, ainulaadsete, suure bioloogilise mitmekesisusega poollooduslike koosluste pindala on viimase poolsajandi jooksul drastiliselt vähenenud. Selle põhjused on kollektiviseerimine, maaparandus, loomakasvatuse ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : esimese konverentsi kogumik : [1999 : Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja); Seesma, Silvi (toimetaja) (Eesti Põllumajandusülikooli kirjastus, 2000)
  SILLUTAME TEED TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE ULATUSLIKULE KASUTAMISELE. Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas toimus 4. novembril 1999. a. Eesti säästliku arengu edendamisele pühendatud konverents TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : kolmanda konverentsi kogumik : [2001 : Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja); Seesma, Silvi (toimetaja) (Eesti Põllumajandusülikooli kirjastus, 2002)
  ROHKEM TÄHELEPANU TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE KASUTAMISELE EESTIS. Kolmas taastuvate energiaallikate uurimisele ja kasutamisele pühendatud konverents toimus 1. novembril 2001. a Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas. ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : kuuenda konverentsi kogumik : [2004 : Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja); Seesma, Silvi (toimetaja) (OÜ Halo Kirjastus, 2005)
  TAASTUVENERGEETIKA AITAB HOIDA ELUKESKKONDA. Kuues taastuvate energiaallikate uurimisele ja kasutamisele pühendatud konverents TEUK–VI toimus 11. novembril 2004. a Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas, nagu ka kõik ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : neljanda konverentsi kogumik : [2002 : Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja); Seesma, Silvi (toimetaja) (OÜ Halo Kirjastus, 2003)
  SAMM EDASI TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE KASUTAMISEL. Neljas taastuvate energiaallikate uurimisele ja kasutamisele pühendatud konverents, TEUK–IV, toimus 7. novembril 2002. a Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas. Sellest ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : seitsmenda konverentsi kogumik : [2005 : Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja); Seesma, Silvi (toimetaja) (OÜ Halo Kirjastus, 2006)
  TAASTUVENERGEETIKA – SÄÄSTVA ARENGU TELG. Seitsmes taastuvate energiaallikate uurimisele ja kasutamisele pühendatud konverents TEUK–VII toimus 13. oktoobril 2005. a Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas, nagu ka kõik ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : teise konverentsi kogumik : [2000: Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja); Seesma, Silvi (toimetaja) (Eesti Põllumajandusülikooli kirjastus, 2001)
  EDU TAASTUVENERGEETIKA ARENGULE EESTIS. Teine konverents TAASTUVATE ENERGIAALLIKATE UURIMINE JA KASUTAMINE toimus edukalt 2. novembril 2000. a. Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas ja temast võttis osa arvukalt ...
 • Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : viienda konverentsi kogumik : [2003 : Tartu] 

  Tiit, Valdur (peatoimetaja); Lember, Sirli (toimetaja); Kivisäkk, Tiina (toimetaja) (OÜ Halo Kirjastus, 2004)
  TULEVIK KUULUB TAASTUVATELE ENERGIAALLIKATELE. Viies taastuvate energiaallikate uurimisele ja kasutamisele pühendatud konverents TEUK-V toimus 6. novembril 2003. a Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas. Sellest võttis ...
 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • Taastuvenergia lahendus bussipeatuse energiavajaduse katmiseks 

  Pikk, Tiit (2012)
  Kuna energiahinnad tõusevad nii sooja- kui elektrimajanduses, siis täna tehtud investeeringud tasuvad end kiiresti. Päikeseenergia lahenduse puhul on võimalik kasutada tasuta energiat kas osaliselt või täielikult. Selline ...
 • Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade 

  Põldsam, Karl Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on tõsta majapidamises taastuva energia kasutust läbi boileri juhtseadme. Töös uuriti kui palju kasutab üks majapidamine sooja vett ning kui palju kulub kasutatud vee soojendamiseks energiat. Töö ...
 • Taastuvenergia lahenduste kasutamise võimalikkus mobiilsidemastidel 

  Leesment, Madis (2013)
  Töö eesmärk oli uurida erinevate taastuvenergiaallikate kasutamist mobiilsidemastidel ja jaamade toiteks. Selleks käsitleti erinevaid probleeme ja puudujääke, mis kaasneda võivad. Võrreldi erinevate tehnoloogiatega ...
 • Taastuvenergial põhinev kuumaveeboileri mudel 

  Vitsut, Madis (2016)
  Energeetikasektori jätkusuutliku arengu tagamise üheks aluseks on taastuvenergia tehnoloogiate arendamine. Käesolevas töös keskendutakse fotoelektriliste päikesepaneelide abil muundatud elektrienergia kasutamisele. ...
 • Taastuvressursside kasutamine talu autonoomse energiavarustuse korraldamiseks 

  Lüüs, Toomas (2015)
  Tänapäeval on taastuvenergiaallikate kasutamine muutunud väga populaarseks. Mikrotootjatel on suur huvi OFF-grid lahenduste vastu, mille korral ei olda sõltuvuses üldvõrgust. Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim ...
 • Taenia saginata tsüstitserkoosi levimus Eesti veistel 

  Dorbek-Kolin, Elisabeth (2015)
  Taenia saginata on zonootiline helmint, mille leviala hõlmab tervet maailma. Veistel põhjustavad selle parasiidi vastsed tsüstitserkoosi. Selle töö eesmärgiks oli uurida T. saginata tsüstitserkoosi levimust Eesti veistel. ...
 • Taenia solium tsüstitserkoosi levimus Eesti sigadel 

  Åhlberg, Tuuli Maria (2015)
  Taenia solium on liigitatud World Health Organizationi poolt tähtsaks unarusse jäetud zonootiliseks haiguseks, ning globaalselt number üks parasitaarhaiguseks. Sellel on keeruline elutsükkel mis haarab kaasa peamiselt ...
 • Taga-Tikuta metsamajandamiskava ja Võrumaa metsade inventeerimise andmete analüüs 2014 aasta näitel 

  Raju, Ainar (2015)
  Selleks, et metsade majandamise kavandamine oleks jätkusuutlik tuleb metsi inventeerida perioodiliselt, et oleks maaüksuse tasemel võimalik koostada või aktualiseerida metsamajandamiskava. Metsamajandamiskavas planeeritakse ...
 • Tagaroopsaha projekt 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2019)
  Koostatud bakalaureusetöö on masinaehituslik projekt, mille eesmärgiks on töötada välja põllumajandusliku väiketraktori tagarippsüsteemile haagitav tagaroopsahk. Olulisteks alameesmärkideks on tagaroopsaha hõlma optimaalseima ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.