731.-750. nimetus 3338-st

 • Geenitehnoloogia kasutamine tomati näitel 

  Urbalu, Lauri (2013)
  Diplomitöö tegemisel lähtuti geenitehnoloogia võimalustest ja kasutusest tänapäeval. Eraldi spetsialiseeruti tomati järelküpsemise pikendamisele läbi geneetilise muundamise. Töö eesmärgiks oli uurida erinevaid vahendeid ...
 • Geenitehnoloogia kasutamise võimalused kartuli näitel 

  Matus, Helena (2012)
  Töö koostamisel lähtuti sellest,et millised on geenitehnoloogia võimalused valitud kultuuri (kartuli) aretamisel. Töö eesmärgiks oli uurida kartuli sobivust geneetiliselt muundatud kultuurina ja välja tuua geneetiliselt ...
 • Geneetiliselt muundatud maisi keskkonnamõju Eestis 

  Siiman, Siim (2015)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli anda ülevaade maisi kasvatamisest Eestis, GM maisist ja selle kasvatamisest ning samuti GM maisi mõjudest keskkonnale: mõju mitteeesmärk putukatele ja leviku potentsiaal transpordiga. ...
 • Genetic and modelling aspects of milk coagulation properties in dairy cattle 

  Vallas, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2013)
  Milk coagulation properties (milk coagulation time and curd firmness) are of great importance for the cheese industry because of their influence on cheese outcome and quality. This thesis focuses on possibilities for the ...
 • Genetic diversity, genotypic structure and vulnerability of native populations of sickle medic (Medicago sativa ssp. falcata) in Estonia 

  Kaljund, Karin (Eesti Maaülikool, 2013)
  The thesis addresses three important problems of plant population biology and ecology by studying Estonian populations of sickle medic Medicago sativa L. ssp. falcata (L.) Arcangeli (hereafter falcata), as a model plant ...
 • Genotüübi ja kasvukoha mõju lauaviinamarjade kvaliteedile katmikala tingimustes 

  Toomsoo, Tairi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Viinamarjakasvatuse vastu tuntakse järjest suurenevat huvi, kuid katmikala tingimustesse sobivate lauamarjade valik on limiteeritud ning seega on käesolevas töös uuritud erinevate sortide käitumist ja kvaliteeti katmikalal ...
 • Genotüübi ja väetamise mõju mustikaviljade keemilisele koostisele maheviljeluse tingimustes 

  Leit, Iris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tootjatele on paremaks protsessi planeerimiseks vajalik erinevate sortide valik, samas tarbijad ootavad tervislikke marju, mis on kõrgete antioksüdatiivsete omadustega ja maitsvad. Antud töö eesmärgiks oli uurida genotüübi ...
 • Genotüübi mõju küüslaugu kasvule ja saagikusele 

  Köörna, Liis (2014)
  Iga aastaga suurenev küüslaugu pind näitab, et huvi küüslaugu ja selle kasvatamise vastu on suur. Selleks, et oleks Eesti kliimatingimustesse sobivat istutusmaterjali leida viidi läbi katse, mille eesmärgiks on uurida ...
 • Genotüübi mõju küüslaugu kasvule ja saagikusele 

  Suits, Tõnis (2013)
  Küüslaugu kasvatamine on viimase aastakümne jooksul kogunud nii hobikasvatajate kui tootjate seas huvi. Küüslaugu kasvupind on olnud viimastel aastatel väga muutlik, kuna tootjatel puudub ülevaade korralikust istutusmaterjalist. ...
 • Genotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamisel 

  Tiideberg, Liina (2015)
  Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada genotüübi mõju katmikala tingimustes lauaviinamarjade kvaliteedile. Uurimustöös püstitatud hüpoteesideks oli, et lauaviinamarjade kvaliteeti mõjutab genotüüp ja turustamisstandardile ...
 • Genotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamisel 

  Oss, Taisi (2016)
  Magistritöös püstitatud hüpoteesiks oli, et katmikalal kasvanud lauaviinamarjade kvaliteet vastab turustamisstandardis toodud nõuetele. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada välja, kas kiletunnelis kasvatatavate lauamarjaks ...
 • Geodeesiavaldkonna reguleerimine seadusandlike õigusaktidega 

  Oja, Merlin (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on läbiviidud intervjuude ja küsitluse põhjal selgitada välja geodeesia valdkonda veelgi täpsemalt reguleerivate õigusaktide loomise vajadus. Töö käigus on koostatud 15 küsimusega ...
 • Geodeetilise võrgu rajamine Järvselja ürgmetsas 

  Makarjev, Anton (2013)
  Käesoleva bakalaureuse töö tegemise põhjuseks oli SA Järvselja õppe- ja katsemetskonna poolt Eesti Maaülikooli Geomaatika osakonnalt tellitud projekt. Projekti eesmärgiks on geodeetilise võrgu 50x50 m rajamine ürgmetsa, ...
 • Geoidi mudelite Est-Geoid2003 ja Est-Geoid2011 täpsuse analüüs Tartu linnas 

  Soodla, Daiva (2016)
  Käesolev töö käsitleb Eesti geoidi mudelite täpsust Tartu linna aladel. Tänapäeval tänu tiheda RTK püsijaamade võrgu tõttu kasutatakse mõõtmisel RTK meetodit väga laialdaselt. Kuna RTK meetodil mõõtmisel saame kõrguse ...
 • Geoinformaatika õpetamine Eesti üldhariduskoolides 

  Sulg, Silva (Eesti Maaülikool, 2017)
  Geoinfosüsteemid on olulised erinevate spetsialistide igapäevatöös ning selle õpetamine põhikoolis või gümnaasiumis arendab õpilastel ruumilist mõtlemist ning aitab õpilastel luua erinevate eluvaldkondade vahel paremini ...
 • Geovõrk ja selle kasutamisvõimalused terassarruse asendajana betoonis 

  Vaher, Martin (2014)
  Tänu laialdastele kasutusvõimalustele on raudbetoon üks levinumaid ehitusmaterjale hoonete ja rajatiste ehitamisel. Raudbetooni suurimaks probleemiks on korrosioon. Probleemile on otsitud mitmeid lahendusi. Betoonialaseid ...
 • GPS tugijaamad Eestis 

  Piller, Jaanus (2013)
  Töö on ajendatud huvist leida vastuseid mitmetele geodeedi igapäevatööd puudutavatele küsimustele nagu millist GPS vastuvõtjat eelistada või millist tugijaama või tugijaamade võrku mõõdistamiseks valida. Töö eesmärk on ...
 • Gravimeetrilise anomaalvälja mõõdistamine Lääne-Eestis 

  Must, Kristo (2012)
  Seoses GNSS mõõtesüsteemide ulatusliku kasutuselevõtmisega geodeesias on oluliseks muutunud geoidi täpsus, mille kaudu saab ellipsoidaalseid kõrgusi teisendada kohalikku kõrgussüsteemi. GNSS mõõtmiste ellipsoidaalsete ...
 • Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Tartumaal 

  Laars, Pilleriin (2013)
  Viimasel ajal on geodeesias üha laialdasemalt kasutusele võetud GNSS mõõtesüsteeme, selle tõttu on tähtsamaks muutunud geoidi täpsus, mille kaudu teisendatakse ellipsoidaalseid kõrgusi kohalikku kõrgussüsteemi. Geoidi ...
 • Gravimeetrilise anomaalvälja täpsustamine Valga maakonnas 

  Kõrgvee, Urmas (2016)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli täpsustada gravimeetriliste mõõtmistega raskusjõu anomaalvälja andmeid mõnedes Lõuna-Eesti piirkondades. Selleks on valitud ala Valga maakonnas Rõngust edela suunas. Osad punktid paiknevad ...