Eesti Maaülikooli raamatukogu digitaalarhiiv DSpace säilitab ja võimaldab juurdepääsu Eesti Maaülikooli elektroonilistele materjalidele.

Arhiiv sisaldab:

- doktoritööde täistekste alates 2009. aastast

- aastatel 2012-2013 kaitstud tööde lühikokkuvõtteid

- magistri- ja bakalaureusetööde täistekste alates 2014. aastast

- õppematerjale

 • Poollooduslike koosluste hooldajate hoiakud ning hooldust mõjutavad tegurid Võru maakonna näitel 

  Kalda, Janne (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöös antakse ülevaade poollooduslikest kooslustest ja nende levikust Võru maakonnas, nende taastamisest ja hooldamisest ning sellega kaasnevatest probleemidest. Poollooduslikud kooslused on looduskaitse all olevad ...
 • Männipuidu tangentsiaalne kahanemine 

  Sark, Marten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Siinse bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida hariliku männi (Pinus sylvestris L.) analüüsketaste tangentsiaalset kahanemist kuivatamisel. Töö fookuses on sügis- ja kevadpuidu aastarõngaste laiuste kahanemise võrdlemine. ...
 • Tahhümeetrite prisma automaatjälgimis süsteemi täpsuse uuring 

  Haljend, Emil (Eesti Maaülikool, 2017)
  Enamus tänapäeval toodetud tahhümeetritel on sisse ehitatud automaatjälgimis süsteem (ATR), mis suudab jälitada prismat sinna kuhu ta liigub. On olemas palju erinevaid prismasid ja iga üks on teisest natukene erinev, mis ...
 • Põllumajandusliku suurtootja maakasutuse ruumiliste omaduste uurimine 

  Hääl, Helger (Eesti Maaülikool, 2017)
  Põllumajandustootmises on olulised näitajad maa ruumilised omadused. Läbi maa ruumiliste omaduste saab määratleda põllumaa efektiivse kasutamise. Põllumajanduslikku tootmist mõjutavad tegurid on asukoht, maatüki kuju, ...
 • Eesti erametsaomanike aktiivsuse hindamine küsitlusankeetide järgi 

  Konksi, Sven (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata Eesti erametsaomanike aktiivsust ja passiivsust, hinnata kolme erinevat küsitluse põhjal nende tulevikuplaane ning eelistusi metsamaade majandamisel. Töös on kasutatud kolme erineva ...
 • Poollooduslikud kavandid 

  Metsaru, Eelar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Inimese side loodusega on väga oluline, kuid kaasaegses linnas kipub seos loodusliku keskkonnaga ununema. Sellest tulenevalt on töö eesmärgiks luua mõnus õues olemise koht nii Hiinalinna kohalikele elanikele kui ka Tartu ...
 • Terroir mõju haiguste levikule ja saagi kvaliteedile viinapuu (Vitis) istandikes 

  Kaints, Kerstin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Viinapuu on Eesti puuviljaistandikes uus kultuur ja ei ole veel teada, missugused sordid on sobivad ning missugused kahjustajad võivad saada probleemideks. On teada, et veinimarjade tootmist mõjutavad paljud erinevad ...
 • Alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) populatsioonid Eestis: stressirikas elu levikupiiril 

  Sikk, Keili (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse Eestis haruldase, oma areaali põhjapiiril elava liigi - alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) populatsioone ning neid mõjutavaid ökoloogilisi tingimusi. Töö eesmärgiks on välja selgitada, millised ...
 • Alkoholi maksustamine Eestis: mõju riigieelarvele ja alkoholi tarbimisele 

  Pozdnjakov, Raiki (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis on alkoholi liigtarbimine olnud probleemiks juba palju aastaid ning alkoholiga seotud haiguste ja teiste alkoholi liigtarbimisest tulenevate probleemidega võitlemiseks on Eestis aastate jooksul läbi viidud palju ...
 • Käsipiduri süsteemi lahendus virtuaalse võidusõidu simulaatoritele 

  Sizov, Andrei (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida ja konstrueerida virtuaalse võidusõidu simulaatorile kontroller tagasisidesüsteemiga, mis töötaks roolikomplektiga, oleks lihtne oma konstruktsioonilt ja oleks madala omahinnaga. ...

Vaata veel