The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society.

The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Select a community to browse its collections.

 • PV paneelide elektrienergia tootlus ja akupanga mahutavus 

  Alto, Kenneth (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eestis kasutatavatest päikesepaneelide tüüpidest on kaks enimkasutatavamat polükristallilised ja monokristallilised päiksepaneelid. Võimsus on päikesepaneelidel erinev, polükristallilistel päikesepaneelidel jääb võimsus ...
 • Plastmasside eelkuivatamise energiatõhusus 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva tihe konkurents autotööstuses esitab survevaluettevõttes toodetavate plastikdetailide kvaliteedile väga kõrgeid nõudmisi. Plastikmaterjali korrektne eelkuivatamine annab olulise panuse kvaliteetse toodangu ...
 • Autonoomne katkematu energiavarustus väikeelamule 

  Kaljuste, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö on ajendatud soovist aidata kaasa üha suurenevale taastuvenergia osakaalule Eesti energiamajanduses. Tänu taastuvenergia tehnoloogiate arengule on nende maksumus järjest langemas ja on võimalik, et jõudnud tasemele, ...
 • Toomemäe kujundusprojekt. Toomemäe avatus ja terviklikkus 

  Nurme, Kerli (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk teha projekt, kus muudetakse Toomemägi ühtsemaks keskkonnaks, kasutades disainlahendusi, mis muudaks juurdepääsu projektalal lihtsamaks ja samas rohkemate võimalustega paigaks. Põhikontseptsioon ...
 • Toomemäe kujundusprojekt: Keskpargi oma keskpark 

  Vähi, Krista (Eesti Maaülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on luua Toomemäele disainiprojekt, mis pakub mitmekülgset perspektiivi pargi keerulise ajaloo ja maastiku kohta. Linna keskpark on potentsiaalne koht, kus luua midagi kaasaegset ja teha Toomemäest ...
 • Siberi lehise (Larix sibirica Ledeb.) kasvukäik Aidu karjääris ja kliima analüüs 

  Kajaste, Taavi (Eesti Maaülikool, 2013)
  Põlevkivi karjääriviisilise kaevandamise tagajärjel on Kirde-Eestisse tekkinud ulatuslikul alal muutunud pinnase geoloogiline ehitusega pinnavorme, millele metsandusliku rekultiveerimise käigus, on rajatud erinevate ...
 • Tootmismahu suurendamise võimalus kabafreesi kasutuselevõtuga ettevõttes UPM Kymmene Otepää AS 

  Hein, Meelis (Eesti Maaülikool, 2013)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada, kui suurel määral on võimalik kabafreesi kasutuselevõtuga spooni tootmismahtu suurendada. See selgitati välja kahe erineva analüüsi teel, kus ühe jaoks koguti andmeid ...
 • Jalakasurma (Ophiostoma novo-ulmi) kahjustustest Eestis – Tallinna ja Tihemetsa näitel 

  Kapp, Kirsika (Eesti Maaülikool, 2015)
  Jalakasurm on Euroopas jalaka (Ulmus spp.) liikidel laialt levinud seenhaigus, mida põhjustavad nii Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. ning nüüd ka Ophiostoma novo-ulmi Brasier., millest viimane on invasiivne ja agressiivne ...
 • Carbon and nitrogen fluxes in birch and grey alder stands growing on different sites 

  Morozov, Gunnar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Increase in carbon (C) sequestration in different ecosystems is a crucial task in mitigating climate change. Among terrestrial ecosystems, boreal and hemiboreal forests have been reported as ecosystems with high C sink ...
 • Effect of VAT rate reduction for fruits and vegetables on prices in Latvia: ex-post analysis 

  Nipers, Aleksejs; Upite, Ilze; Pilvere, Irina; Stalgiene, Aldona; Viira, Ants-Hannes (Estonian Academic Agricultural Society, 2019)
  Latvia reduced Value Added Tax (VAT) rate for some fresh fruits and vegetables in 2018. The reduced VAT rate is set at 5%, while the standard VAT rate in the country is 21%. The rate was reduced for a 3-year period, during ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.