The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society.

The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Select a community to browse its collections.

 • Lake Peipsi 1966 (Phytoplankton samples) 

  Laugaste, Reet (Leg.); Laugaste, Reet (Det.) (1966)
  Method: Up to 1988 the samples were preserved with formaldehyde (not neutralised), and lots of samples were spoiled: sample sediment was flaked, stuck together, or rusty. By this reason, a number of results of countings ...
 • Enefit Energiatootmine AS õlitehase elektrienergia tarbimise optimeerimise võimalused 

  Tihhomirov, Mihhail (Eesti Maaülikool, 2020)
  Vigade kordumise vältimiseks tulevikus ning ENEFIT 280 elektrivõrgu optimeerimiseks viidi läbi võrgu analüüs. ENEFIT 280 elektribilansi ja koormuskõverate analüüsi tulemusel selgus, et sektsioonidel ja trafodel on väga ...
 • Kompakttuulegeneraator 

  Tarum, Roland (Eesti Maaülikool, 2020)
  Kompakttuulegeneraatori projekti peaeesmärk oli vähendada loomapidajate koormust, kuid autor käsitles ka tuulikut koolide õppematerjalina. Eesmärgi saavutamiseks kasutas autor ära elektritõukeratta Gpad 5KS KV980L detaile ...
 • Aurukatlamajade projekteerimisvigade analüüsimine ja parandamine 

  Plaado, Martin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Ülemaailmse tarbimise kiire kasvu tõttu on sunnitud mitmed tööstusharud sammu pidama kasvava nõudlusega. Selle tagamiseks peavad olema tööstuste aurukatlamajad töökindlad ja võimalikult ökonoomsed ööpäevaringseks tööks. ...
 • A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and uav surveys 

  Villoslada Peciña, Miguel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Semi-natural grasslands provide a wide range of goods and services, including plant species diversity, carbon storage and sequestration, biomass production for grazing animals, flood reduction, habitat for migratory and ...
 • When peace and quiet is not enough: Examining the challenges communities face in Estonian and Latvian rural landscapes 

  Storie, Joanna Tamar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Estonian and Latvian rural landscapes are not static; they evolve under environmental influences, both natural and socioeconomic. The landscapes have undergone rapid transformation from the collectivised Soviet period to ...
 • Tiinete ja imetavate emiste söötmine 

  Tigas, Karmen (Eesti Maaülikool, 2020)
  Üks suund, millega sigade aretuses on tegeletud, on tõsta põrsaste arvu pesakonnas ühe emise kohta. Selleks, et emised suudaksid oma täispotentsiaali saavutada on oluline neid õige söötmisega toetada. Seega on töö ...
 • Elektrifrees 

  Mirk, Argo (Eesti Maaülikool, 2020)
  Aastaks 2050 on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks kliimaneutraalse tootmise. Seetõttu on vajalik leida erinevaid lahendusi seadmete eletrifitseerimiseks. Antud magistritöö eesmärk on koostada 100% elektrienergiat kasutav ...
 • Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis 

  Vaher, Ragne (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud uurimistöös analüüsiti töötervishoidu ja -ohutust (TTO) puudutavat õpet Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis ning kirjeldati TTO temaatikat ja ainemahtusid sõltuvalt õppeasutuse tüübist ja õppetasemest. Kokku uuriti ...
 • Manuaalse formaatsaagimise töökoha robotiseerimine 

  Pihlakas, Peeter (Eesti Maaülikool, 2020)
  Statistika kohaselt ületab tööstusrobotite arv 10 000 töötaja kohta Põhjamaades maailma keskmist. Soomes kasutab 10% ettevõtetest teenindus või tööstusrobotit, Eestis on see näitaja 3%, millest saab järeldada, et meil ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.