The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society.

The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Select a community to browse its collections.

 • Siseveekogud : õpik kõrgkoolidele 

  Järvalt, Ain; Järvekülg, Rein; Kisand, Anu; Mäemets, Helle; Ott, Ingmar; Panksep, Kristel; Pedusaar, Tiia; Tammert, Helen; Timm, Henn; Tuvikene, Arvo; Tuvikene, Lea; Tõnno, Ilmar; Vilbaste, Sirje; Ott, Ingmar (koostaja); Timm, Henn (koostaja) (Kalanduse teabekeskus, 2020)
  Inimeste kõige tavalisemad seosed siseveekogudega on matkamine, kalapüük, suplemine, janu kustutamine ja taimede kastmine. Et veekogude ääres viibimine mõjub paljudele rahustavalt, on jõgedel-järvedel miljonivaadete kaudu ...
 • Effect of seed inoculation and foliar fertilizing on structure of soybean yield and yield structure in Western Polissya of Ukraine 

  Novytska, N.; Gadzovskiy, G.; Mazurenko, B.; Kalenska, S.; Svistunova, I.; Martynov, O. (2020)
  Growing soybeans requires adjustment of micronutrient nutrition on poorly fertile soils. Foliar fertilization can overcome the deficiency of micronutrients in plants in the most important period. Three factorial field ...
 • The effectiveness of biopreparations in soft wheat cultivation and the quality assessment of the grain by the digital x-ray imaging 

  Kolesnikov, L.E.; Novikova, I.I.; Popova, E.V.; Priyatkin, N.S.; Zuev, E.V.; Kolesnikova, Yu.R.; Solodyannikov, M.D. (2020)
  The main trend of modern crop production is the expansion of the use of plant protection solutions and technologies, that ensure not only effective management of the number of populations of harmful organisms, but also ...
 • Growth and yield responses of potato (Solanum tuberosum L.) to biochar 

  Upadhyay, Kalika Prasad; Dhami, Narayan Bahadur; Sharma, Prem Nidhi; Neupane, Janaki Datta; Shrestha, Jiban (Estonian Academic Agricultural Society, 2020)
  The response of five types of biochar (Lantana camara, Ipomoea carnea, rice husk, sawdust, no biochar) on growth and yield attributes of potato was evaluated. The experiment was laid out in randomized complete block design ...
 • Manure sampling instructions 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  These instructions for manure sampling were formulated within the project Manure Standards (Advanced manure Standards for sustainable nutrient management and reduced emissions, Interreg Project No #R057) with the aim of ...
 • How to make the most of manure? : Handbook on good manure management practices 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Manure is a valuable resource that should be managed efficiently to make use of its valuable nutrients and to minimize losses. Besides nutrients, manure is also a source of organic matter that is vital for good soil quality. ...
 • Sõnniku proovivõtmise juhend 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev sõnnikuproovide võtmise juhend on koostatud projekti „Sõnnikustandardite arendamine parendamaks jätkusuutlikku toitainete kasutamist ja vähendamaks saasteainete emissioone“ (Interreg projekt Nr #R057) raames, ...
 • Kuidas sõnnikut kõige otstarbekamalt kasutada? : käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Sõnnik on väärtuslik ressurss, mida peaks efektiivselt käitlema, kasutamaks ära selle toitainete väärtust ja vähendamaks kadusid. Lisaks toitainetele on sõnnik ka orgaanilise aine allikas, millel on tähtis roll mulla ...
 • Kvaliteetsem teadushuviharidus 

  Saart, Katrin (koostaja) (SA Eesti Teadusagentuur, 2019)
  Me kõik puutume iga päev kokku tuhandete asjadega, mille on avastanud või loonud inimesed, kes tegutsevad loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonnas. See maailm on põnev ja köitev, kuid nõuab ...
 • Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 

  Timoštšuk, Inge; Uppin, Helene; Näkk, Anne-Mai (SA Eesti Teadusagentuur, 2020)
  Meid ümbritsev maailm on üha avatum. Meil on juurdepääs järjest suuremale hulgale infole ja aina mitmekesisematele kogemustele. See raamat on koostatud, mõeldes inimestele, kes vahendavad eri vanuses õppijaile koolivälises ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.